El Grup Socialista defensa la derogació de la Llei Montoro i aposta per una nova llei d'Hisendes Locals


El Grup Socialista al Consell de Mallorca ha presentat una moció, signada conjuntament amb Més i Podem, per instar al Govern d'Espanya a derogar la Llei Montoro. Així ho ha avançat el portaveu, Miquel Àngel Coll, criticant que aquesta norma «ha suposat un atac frontal a l'autonomia local i a la seva capacitat de prestar serveis a la ciutadania, evidenciant que els Ajuntaments han estat els que han patit les polítiques d'austeritat més agressives i insolidàries del PP».

Pel portaveu socialista és «imprescindible acabar amb l'asfíxia competencial i financera actual que la llei del PP sotmet als municipis», i per això, la proposta també demana a l'Estat aprovar una Llei de Règim Local que reforci l'autonomia local «i garanteixi un sistema de finançament adequat, estable i proporcional a unes competències ben definides».

Aquesta definició del sistema competencial també esdevé necessari, tal com ha denunciat Coll, perquè «els efectes de la Llei Montoro han suposat un minvament important dels serveis públics prestats pels ens locals i un increment de les privatitzacions amb el seu conseqüent augment de costos per a l'administració».

Una vegada s'hagi derogat aquesta normativa, el portaveu socialista ha explicat que el principal repte ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat a les administracions locals. «Reforçar el seu caràcter democràtic i millorar la seva capacitat de prestar serveis ha de ser la prioritat, juntament amb la transparència i la suficiència pressupostària, perquè només una administració que atén els seus ciutadans és una administració útil».

Tot això ha de quedar definit en «el nou municipalisme del segle XXI, que s'ha de gestar amb la participació dels ajuntaments, de les administracions més properes i que millor representen a la ciutadania», ha argumentat Coll.

Finalment, la iniciativa impulsada pels socialistes també contempla instar al Govern d'Espanya a fer, des del consens, una nova Llei d'Hisendes Locals «que doti d'estabilitat, rigor i recursos les competències assumides per les entitats locals, definint amb claredat la participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat i en els de les Comunitats Autònomes».

La proposta es debatrà al proper ple del Consell de Mallorca i segons el portaveu del Grup Socialista «és important que la institució insular es pronunciï sobre una qüestio que li afecta directament de la mateixa manera que perjudica a tants ajuntaments de Mallorca».