Unanimitat al Consell de Mallorca per destinar a projectes socials identificables els doblers recuperats per casos de corrupció


El ple del Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat una moció impulsada pels socialistes, signada conjuntament amb Més i Podem, per destinar a benestar social els doblers recuperats per l'acció de la justícia, amb projectes identificables i concrets.

En concret, el portaveu del Grup Socialista, Miquel Àngel Coll, ha especificat que la iniciativa pretén desenvolupar l'acord del 2014 per destinar als serveis socials els doblers recuperats per casos de corrupció i fer una passa més enllà.

Per això, el portaveu socialista ha proposat «dissenyar un sistema que garanteixi que es faci la transferència d'aquests recursos a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i sobretot, transformar aquests doblers en projectes socials identificables i ben definits en base a uns criteris fixats amb el tercer sector».

Per decidir a on van les inversions, la proposta pretén que sigui l'IMAS, juntament amb el tercer sector, qui decideixi els criteris i prioritats per respondre a les situacions més urgents. «També pretenem que una part de tot el que es recapti vagi a Cooperació Internacional per al Desenvolupament», ha afegit Coll.

El portaveu del Grup Socialista ha aprofitat per lamentar que «amb cada cas de corrupció es deteriora la imatge de les institucions públiques», per la qual cosa»aquesta mesura vol contribuir a reconstruir la confiança entre la ciutadania i les institucions».

Finalment, la proposta també contempla la rendició de comptes davant el ple del Consell de Mallorca, tant per explicar el total dels doblers recuperats anualment per casos de corrupció com per informar i debatre sobre els criteris aplicats per invertir-los en projectes de caire social.

Derogació de la Llei Montoro

D'altra banda, el ple del Consell de Mallorca també ha aprovat una moció de PSIB-PSOE, MÉS i Podem per instar al Govern d'Espanya a derogar la Llei Montoro. Els socialistes consideren que és «imprescindible acabar amb l'asfíxia competencial i financera actual que la llei del PP sotmet als municipis», i per això, la proposta també demana a l'Estat aprovar una Llei de Règim Local que reforci l'autonomia local «i garanteixi un sistema de finançament adequat, estable i proporcional a unes competències ben definides».

Finalment, la iniciativa també contempla instar al Govern d'Espanya a fer, des del consens, una nova Llei d'Hisendes Locals «que doti d'estabilitat, rigor i recursos les competències assumides per les entitats locals, definint amb claredat la participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat i en els de les Comunitats Autònomes», ha conclòs Coll.