Alcover: «És una evidència que el Govern i el Parlament som reivindicatius a pesar de les imposicions de Madrid»


La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears ha fixat l'ordre del dia de la propera sessió plenària en la que es debatran dues proposicions no de llei que, segons Andreu Alcover, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, posen de manifest que «és una evidència que aquest Govern i aquest Parlament som reivindicatius i no ens plegam davant les imposicions de Madrid».

La primera PNL signada pel Grup Parlamentari Socialista demana al Govern central poder «consensuar amb el Ministeri les inversions que ha de fer AENA a l'aeroport», sobretot després de la polèmica recent sobre la seva possible ampliació, pel que Alcover ha considerat «de justícia que s'escolti la veu de Balears abans de prendre decisions sobre la principal porta d'entrada a la comunitat i que tenen efectes tan importants per les illes».

L'altra proposició no de llei, signada també per la resta de forces del pacte, insta al Govern central a «eliminar la taxa de reposició», ja que així permetria a les illes poder fer les convocatòries d'ocupació necessàries per comptar amb els treballadors públics que fan falta per garantir el bon funcionament dels serveis públics, sobretot d'educació i sanitat.

Sobre la polèmica dels contractes del Govern, Andreu Alcover ha estat molt clar assegurant que «entenem que no hi ha res mal fet en aquestes contractacions, però si hi ha qualsevol dubte, s'han de donar totes les explicacions que calguin», pel que ha apostat per alinear «legalitat, ètica i estètica sense pressuposar que hi hagi res mal fet».

Alcover també ha explicat que «aquest tipus de contractes són totalment legals» i l'empresa «és de reconegut prestigi», fins a tal punt que «la va contractar el PP la legislatura passada per fer el programa operatiu dels fons europeus».