El PSOE reuneix a Eivissa als presidents i presidentes de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars per impulsar l'acció d'aquestes administracions "com a entitats prestadores de serveis essencials per a la ciutadania"


EL PSOE ha celebrat una trobada a Eivissa amb els presidents i presidentes socialistes de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars aprofitant la reunió de la Comissió de Diputacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que ha comptat, entre altres, amb la presència de la responsable de política municipal de la Gestora del PSOE, Lola Padrón, el secretari de política municipal del PSIB-PSOE, Francesc Miralles, el secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa i president del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, i la vicepresidenta del Consell de Menorca, Susana Mora. La reunió ha servit per reafirmar l'aposta i el compromís dels dirigents socialistes envers aquestes administracions "com a entitats prestadores de serveis essencials per a la ciutadania", especialment en l'àmbit rural i insular, com es posa de manifest en la Ponència Política aprovada recentment per al seu debat en el pròxim Congrés Federal del partit.

Lola Padrón ha assenyalat que aquest compromís porta implícit la necessitat de posar en valor aquestes institucions i, per això, "des del PSOE volem impulsar la seva acció i creiem que és necessària una redefinició del seu paper per millorar-les, advocant per una transformació que s'adapti a les necessitats de la nostra societat actual, que els permeti prestar serveis amb major eficàcia i garantia de qualitat, de manera principal als ajuntaments de menys de 20.000 habitants".

Després de defensar el paper fonamental d'aquestes institucions en l'estructura de l'Estat, Padró considera que, en aquests anys tan durs de crisi econòmica, la ciutadania a "visualitzat" la importància de les mateixes i, ara, es fa necessari "reinvertir en polítiques socials i d'ocupació l'estalvi que han generat durant els últims anys". Per això, la responsable de política municipal de la gestora socialista ha anunciat que des de l'actual direcció del partit es presentarà una esmena als pressupostos generals de l'Estat perquè es pugui tornar a la ciutadania ' "l'esforç" realitzat durant aquests anys.

En aquest sentit, tots els dirigents socialistes han coincidit a destacar, el "protagonisme clau" que al llarg dels anys han tingut les Diputacions provincials, els Cabildos i els Consells en la cohesió territorial del nostre país, així com la seva contribució "per afavorir la subsistència dels petits municipis i la millora de les condicions de vida dels seus vecins i vecines".

Per això, Lola Padrón ha advocat perquè des del PSOE s'impulsi la projecció d'aquestes administracions, redefinint el seu paper "amb major eficiència i sempre amb criteris de màxima transparència, racionalitat i democràcia participativa" per tal de millorar-les i transformar-les per fer-les més efectives de cara als serveis que presten a la ciutadania.

Per la seva part, Francesc Miralles s'ha referit a la importància de posar sobre la taula el fet insular en el discurs i l'agenda política estatal i les necessitats que tenen els ciutadans i les ciutadanes balears de veure compensades les "deficiències" en les inversions que rebem de l'Estat, especialment en aspectes relacionats amb la millora dels serveis públics o la mobilitat de les persones entre les illes. D'aquí, segons Miralles, la necessitat de reivindicar des del PSIB i des de les institucions de Balears el fet insular, "perquè el superàvit de les nostres administracions insulars s'inverteixi a les illes".

Finalment Vicent Torres, ha destacat el clima de consens que presideix la reunió de la Comissió amb "poques discrepàncies" entre els diferents grups polítics i amb el clar objectiu de "traslladar al Govern Central les resolucions" perquè aquestes puguin materialitzar-se en els diferents territoris.