El PSC renova tres quartes parts de la seva estructura territorial


Pràcticament tres quartes parts dels dirigents territorials del PSC, un 73,7%, s’han incorporat de bell nou a les executives de les 16 federacions socialistes del país. De les 399 persones que formen part de les comissions executives, 294 no eren als òrgans de direcció en el període congressual anterior.

La renovació també és notable entre els màxims responsables de les federacions, un 62,5% dels quals s’han incorporat al càrrec per primera ocasió. Un 75% dels secretaris i secretàries d’organització també s’han renovat.

Les executives mantenen, majoritàriament, paritat de gènere, de manera que la mitjana és del 53% d’homes i els 47% de dones. En cap cas la mitjana d’edat de les direccions territorials supera els 50 anys, i la mitjana global és de 45,5 anys.