El PSC rebutja repercutir l’IVA a advocats i procuradors del torn d’ofici


La secretària de Justícia, Funció Pública i Serveis Públics del PSC, Rosa Maria Ibarra, s’ha pronunciat en contra de repercutir l'IVA als advocats i procuradors del Torn d'ofici. El Comitè Sectorial de Justícia i Dret del PSC va estudiar i valorar negativament aquest canvi de criteri de la Direcció General de Tributs de l'Estat i que considera que els serveis prestats pels advocats i procuradors als beneficiaris del dret a l'assistència jurídica es troben subjectes a IVA i no exempts, com fins ara. Per tant, s'haurà de repercutir l'IVA al tipus impositiu del 21% al seu beneficiari.

“Aquest canvi de criteri ha mobilitzat tot el sector ja que és una mesura absolutament perjudicial per a la professió”, ha manifestat Ibarra. “Els advocats del torn d'ofici perceben uns honoraris molt baixos pels serveis que presten i aquesta mesura l'únic que fa és perjudicar, encara més, a tots aquells que ajuden a totes les persones que sol·liciten assistència jurídica gratuïta per falta de mitjans”.

Rosa Maria Ibarra ha recordat que el Consell General de l'Advocacia Espanyola prepara un informe jurídic sobre la subjecció a IVA del servei públic del Torn d'Ofici i que l'Advocacia Catalana ja s'ha pronunciat sobre això, rebutjant aquest canvi de criteri de l'Agència Tributària. Tanmateix, el propi ministre de Justícia, Rafael Català, va manifestar a Twitter la nit del 31 de gener que des del Ministeri es garantirà l'accés a la Justícia i que aclariran amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública el seu caràcter social i finançament públic.

“Des del PSC ens solidaritzem amb tots els advocats i procuradors que fan una gran tasca social al torn d'ofici, que ja pateixen retards en els cobraments i baixes retribucions i que a més, a partir d’ara, de forma arbitrària, veuran reduïts, encara més, els honoraris percebuts per la prestació d'aquests serveis”, ha destacat secretària de Justícia, Funció Pública i Serveis Públics del PSC.